Ралия

Да изплашиш госта. – Ехо? – нададе притеснено той. В същия момент долови отново тежък тропот. Вече беше уверен, че това не бе човек по звуците, които се издаваха. Струваха му се корави и твърди като на голям великан. Изчака търпеливо. Кракът ù пропадна.Камъчетата чакъл я подхлъзнаха към склона. Себесей веднага скочи да я хване. […]

Към началото
Visit Us On Facebook