14 годишният Себесей бяга

      „Почти всички хора бяха такива. Себесей може да е крадец, а добрината му да е като песъчинка. Какво да прави, освен да се крие и да бяга. Не го подценявайте, добър е и в двете, но не и в този случай. Сега беше по-трудно, по-предизвикателно. Пазачи на всеки ъгъл, сякаш са го очаквали с нетърпение да престъпи закона. Истината не бе много различна.“

PoslednaGledkaSebesey
IzplashenOtRalia
SEivyNaPokriva
Към началото
Visit Us On Facebook