Иро

Разбра, че Иро му има зъб по незнайна причина и той трябва да се държи по-внимателно, когато е покрай него. Дори и един би донесъл неприятности! Излагаш се! – обади се синият жерав. Калис само завъртя очи.

Към началото
Visit Us On Facebook